VDU karantine: nuotolinio darbo iššūkiai ir pamokos

Aktualijos

Karantino paskelbimas Lietuvoje iššūkių sukėlė visiems, universitetas – ne išimtis. Nuo kovo 16 d. VDU vos per keletą dienų perėjo nuo auditorinio mokymosi prie paskaitų vykdymo nuotoliniu būdu. Vieniems ši situacija tapo puikia proga daugiau laiko skirti sau ir savo aplinkai, kitiems galbūt atrodė, kad žemė slysta iš po kojų. Dalinamės universiteto dėstytojų ir studentų mintimis apie tai, kaip jiems sekėsi tęsti semestrą karantino metu.

Gyvenime viskas laikina

Aktualijos

Ugnė BALIUTAVIČIŪTĖ

Šiame pasaulyje viskas laikina. Gali tikėti, gali ne, tačiau mes gyvename neamžinai. Ir tik ši egzistencija yra laikina stotelė. Tikėk, kad viską gali, tavęs nevaržo jokios ribos. Ko norėtum? Kokias svajones išpildytum? Nereikia verkti, kad dabar neturi to, ką turi tavo pažįstamas. Viskas tik laikina. Kada nors turėsi viską, galėsi tai parodyti visam pasauliui. Atrasti naujų dalykų, pažinti naujas vietas ir kultūras.

Kindness = Happiness?

Aktualijos

Viktoriia SLYVKA

Have you ever thought of kindness as a tool for being happy? I had not until last semester when I took a course in ‘Positive Psychology’ in our lovely Vytautas Magnus University. Actually, this course changed me somehow. The main idea of it was to understand the phenomenon of a happy life and try fulfilling one’s personal life with this pleasant feeling. But what was more important, we had to do at least one good act during this course, no matter what that was. This self-teaching of kindness sharing lasted for three months.

Naudingiau rašyti ranka ar kompiuteriu? Štai kur klausimas

Aktualijos

Viktorija REKSTYTĖ

Rašytoja L. S. Černiauskaitė romano „Kvėpavimas į marmurą“ antrame viršelyje rašė, kad pirmosios knygos, kurtos dar mokyklos laikais, kiekvieną žodį keverzojo ranka. Pasak autorės, kūrinys „Kvėpavimas į marmurą“ „jau sąžiningai atbelstas kompiuteriu“. Ši autorės patirtis parodo, kaip technologijos pasistūmėjo į priekį ir tai, kad automatizacija pakeičia procesą, nesvarbu, iš kurios perspektyvos žvelgtume. „Spausdinimo mašinėlė pakeitė anglų poeziją bei prozą, o iš tikrųjų ir pačius rašytojų mąstymo įpročius“, ‒ knygoje „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“ teigia kanadiečių filosofas M. McLuhanas. Pasak jo, spausdinimo mašinėlė suteikė žodžio kirčio laisvę ir sujungė skirtingas sritis. „Spausdinimo mašinėlė artimai susiejo rašymą, kalbėjimą ir leidybą“, ‒ tuometinį technologinį laimėjimą apibūdina mokslininkas.

How is it to be multilingual?

Aktualijos

Viktoriia Slyvka

I have come up with the word multilingualism quite recently, and actually, I have not paid attention to it immediately. But the point is that exactly this word has been related to my life since my childhood. So, when I started thinking more seriously about this topic, I realized that I want to share my impressions with you.

Odė visiems mano kartos dinozaurams

Aktualijos

Aleksandra IVANAUSKAITĖ

Manau, tokie užkietėję miegaliai kaip aš pritars, kad pats blogiausias pasaulyje garsas yra žadintuvo skambėjimas 7 valandą ryto. Begalybę kartų jį atidedu ir verčiau renkuosi vėl ir vėl išgirsti tą iki gyvo kaulo įgrisusią melodiją, negu pasijudinti iš savo šilto ir patogaus guolio, išlįsti į šaltą pasaulį, kuriame (ech…) teks judėti, mąstyti, dirbti ir bendrauti. Vėliau, aišku, keikiuosi, kad vėl nespėjau susiruošti ir išlekiu tarsi laumė ištaršytais plaukais, paskubomis sriūbtelėjusi vos porą gurkšnių karštos arbatos. Bėgdama kartu su telefonu į kuprinę dar spėju įsimesti knygą, nes, žinote gi, rytais kelionės troleibusais ilgos, todėl reikia produktyviai išnaudoti valandas, kurias iš mūsų kasdien negailestingai atima tos senos, vos pūškuojančios skardinės. Bet visam ryto adrenalinui nuslūgus ir besidžiaugiant pirma mažyte dienos pergale – suspėti į troleibusą – visa motyvacija staiga dingsta ir į rankas vis tik paimu ne knygą, o telefoną.

Ateik į Atgają

Aktualijos

Audrė GRUODYTĖ

„Atgaja man reiškia susitikimą su pačiu savimi. Nemeluosiu, susitikimai kartais būna skausmingi, kartais pati sau nepatinku, kartais pykstu, kartais jaučiuosi maža, tačiau tai tikra, tyra, nenusakoma žodžiais. Vis norisi vėl ir vėl atrasti save per kitus, per kūrybą, praeitį, išgirsti protėvių šnabždesį ir kaip pumpurui save brandinti, – sako buvusi Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos studentė, stovyklos vadovė Vaida.