Organizacijos

Akademinis politologų klubas: „siekiame šviesti Lietuvos visuomenę ir skatinti ją domėtis politiniais klausimais“

Magdalena SIMUTYTĖ

Akademinis politologų klubas (APK) – jau 20 metų veikianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų organizacija, glaudžiai bendradarbiaujanti su VDU. Šiltą balandžio antradienio pavakarį po kassavaitinio susirinkimo šnekučiavausi su Akademinio politologų klubo pirmininku Klaidu Gevorkian. Jis papasakojo, kas slepiasi už organizacijos pavadinimo, trumpai aptarėme keletą renginių. Jūsų dėmesiui – atidengiame uždangą!

Kas yra APK? Kokia šios organizacijos vizija?

Na, šią organizaciją galima apibūdinti labai šabloniškai, bet taikliai: APK – visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra vienyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus ir objektyviai šviesti ne tik jaunimą, bet ir plačiąją visuomenę politiniais klausimais. Siekiame kelti politinę kultūrą ir kompetenciją Lietuvoje skatindami žmones domėtis tokiais svarbiais procesais ir sąvokomis kaip pilietiškumas ir politika, kadangi jų supratimas sieja visą tai, kas mus supa. Mūsų organizacijos viziją įvardinčiau labai paprastai ‒ šviesti Lietuvos visuomenę ir skatinti ją domėtis politiniais klausimais, perteikiant kiek įmanoma objektyvesnę, laisvą ir mūsų asmeninių interesų nepaveiktą informaciją. Principas iš esmės panašus į gėlo ir nepakeisto vandens išgavimą iš tiesioginio gamtos šaltinio, tik visa tai, be abejo, yra akademiškame, politinės informacijos perteikimo kontekste.

Kuo APK išsiskiria iš kitų nevyriausybinių organizacijų?

Manyčiau, kad vienas pagrindinių mūsų organizacijos išskirtinių bruožų yra siekis išlaikyti objektyvų minties perteikimą visuomenei. Dažniausiai visuomeninės organizacijos atstovauja kažkokios politinės krypties interesams, o mes ‒ priešingai, siekiame nuo pastarųjų kaip įmanoma labiau atsiriboti. Mūsų tikslas yra šviesti, bet tiesiogiai nepaveikti asmens nuomonės tam tikrais politiniais klausimais, nors, be abejo, būna užsižiopsome ir paslystame, kadangi ir patys dar tik mokomės objektyvumo ir nešališkumo. Kaip dar vieną išskirtinumą įvardyčiau mūsų siekį būti bendruomene, o ne tik oficialių santykių jungiama studentų grupe. Aktyviai palaikome ryšius su mūsų klubo alumnais ir garbės nariais, stengiamės rengti kaip įmanoma dažnesnius susitikimus su jais. Šį pusmetį mus buvo aplankęs alumnas Andrius Veršinskas, smagiai su juo pabendravome ir akademiškai padiskutavome.

APK rengia nemažai renginių. Kaip vyksta jų planavimas, idėjų generavimas? Kas šiame procese yra sunkiausia?

Visų pirma, kai prasideda pusmetis, vyksta naujų narių atranka, po to tradicinis renginys „Įvadas į APK“, per kurį sukviečiame kiek įmanoma daugiau mūsų organizacija susidomėjusių žmonių, dažniausiai tai būna pirmakursiai, mumis susidomėję VDU organizacijų mugės metu. Tada nauji nariai dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose ir pradedame metus pirmuoju kassavaitiniu susirinkimu, kurio metu išsirenkame aktualius renginius, nusprendžiame, ką mes patys norėtume įgyvendinti. Vėliau, išsirinkę renginius, skirstomės į darbo grupes, siekiame skatinti bendruomeniškumą ir ryšį tarp senų ir naujų narių, kad būtų užtikrinamas organizacijos tęstinumas. Vienas esminių sunkumų, su kuriuo susidūriau savo kadencijos metu, tai narių – tiek senų, tiek naujų – pasyvumas. Pirmakursiai ieško savęs, neprisiriša prie organizacijos taip stipriai, kaip galbūt norėtųsi. Toks prisirišimas atsiranda tik antrame, trečiame kursuose, kai paaiškėja, ar organizacija atitiko jų lūkesčius. Taip pat didelis sunkumas yra finansų trūkumas, bet čia neišsiplėsiu, kadangi tai netrukdo mums surengti kokybiškų renginių.

APK pirmininkas Klaidas Gevorkian

2019 metais APK surengė pirmąkart tiek žiniasklaidos dėmesio sulaukusį renginį – Kandidatų į prezidentus debatus. Taikėte amerikietišką debatų modelį ir rengėte šį renginį kartu su VDU, sulaukėte nemažai atsiliepimų. Su kokiais sunkumais teko susidurti tiek organizuojant renginį, tiek jo metu, o kas pavyko 100 proc.?

Labai džiaugiamės, kad, nors ir sulaukėm kritikos, buvo gerų atsiliepimų. Labai džiaugiamės šitiek dėmesio sulaukę tiek iš žiniasklaidos, tiek iš VDU, tiek ir iš studentų. Buvo nemažai kritikos, bet aš visada sakau, kad argumentuota kritika yra reikalinga, būtent ji ir verčia mus judėti pirmyn. Sunkumai, su kurias teko susidurti debatų metu – techniniai trukdžiai. Dėl to buvome atsakingi tiek mes, tiek ir VDU. Kartais nepavyksta visko iki galo įgyvendinti, kad ir kaip tobulai viskas atrodo prieš renginio pradžią. Taip pat dar vienas sunkumas buvo ne iki galo paruošti mūsų, APK, klausimai kandidatams, būtent dėl to sulaukėme daugiausiai kritikos. Vėlgi, esame studentai, dauguma narių yra pirmakursiai, antrakursiai ir negalima norėti, kad ką tik į savarankišką gyvenimą „įlipę“ žmonės profesoriaus lygmeniu galėtų diskutuoti politiniais klausimais. Šie debatai ne tiek geriausias renginys mano kadencijos metu, kiek puiki priemonė, kuri užgrūdino narius ir mane patį ateities iššūkiams, padarėme tam tikras išvadas. Visu 100 procentų pavyko tai, kad atvyko visi tuo metu pasiskelbę kandidatai. Pasisekė sėkmingai bendradarbiauti tiek su VDU, tiek su „15min“, tiek su Ina Žurkuviene, prisidėjusia prie organizavimo ir kontaktavimo su žiniasklaida, tiek su Paulium Gritėnu ir Lauru Bieliniu, kurie puikiai moderavo debatus. Viduje darbas vyko tikrai sklandžiai ir organizuotai, iš esmės visos klaidos buvo dėl patirties trūkumo, nepagalvojome apie kai kuriuos dalykus, tarkime, atsarginius mikrofonus.

Dar vienas renginys ‒ kasmetinis protmūšis „Mąstyk greitai“. Rudens semestre organizuotas renginys sulaukė daug dėmesio ir nemažo dalyvių skaičiaus. Ar ir pavasario semestre sulauksime protmūšio?

„Mąstyk greitai“ ‒ bene unikaliausias ir autentiškiausias APK renginys. Pats prie jo organizavimo dirbu dar tik antrą kartą. Pirmasis buvo tada, kai pro APK bendruomenės duris buvau įžengęs tik prieš kelis mėnesius, tad tiesiogiai prie renginio prisidėjau mažiau, nes elementaru, kad tai buvo mano paties integracijos organizacijoje etapas. Labai džiaugiamės renginio kokybe, žmonių aktyvumu, nors ir neišvengėme techninių trikdžių, renginys stipriai vėlavo ir teko dalyvius priversti laukti renginio pradžios. Turiu nuvilti, tačiau pavasario semestre šio protmūšio nebus, kadangi jau keletą metų iš eilės renginys yra organizuojamas tik kartą per vienerius akademinius metus.

APK turi vidinį skaitovų klubą. Kokia jo atsiradimo priežastis ir koks veikimo principas?

Skaitytojų klubas yra vidinis projektas, ateityje tikimės, kad jis išaugs iki universitetinio lygmens, kol kas tai tik spėlionės. Klubo atsiradimo priežastis buvo vienos kandidatės į prezidentus, kuri dalyvavo mūsų organizuojamuose debatuose, išreikšta kritika dėl akademiškumo stokos. Šio klubo tikslas yra plėsti mūsų suvokimą politiniais klausimais.

Skaitytojų klubo veikimo principas labai paprastas: per mėnesį perskaitome išsirinktą akademinio pobūdžio knygą, tada pasikviečiame lektorių, kuris arba aprašė šią knygą, arba kitaip yra susipažinęs su joje perteikiama pagrindine mintimi. Pirmoji knyga, kurią aptarėme, buvo Gintaro Beresnevičiaus „Imperijos darymas“. Taigi pasikvietėme Andrių Veršinską, buvusį klubo narį, kuris leido kvestionuoti kai kuriuos teiginius, išsakytus G. Beresnevičiaus knygoje. Tai, mano manymu, labai įprastas principas, kuriuo remiasi didžioji dauguma tokio pobūdžio skaitytojų klubų.

Ką reikėtų žinoti, norint tapti APK nariu?

Na, galiu filosofuoti ir bandyti utopiškai bei idealiai pateikti mano įsivaizduojamą tobulą APK narį, bet tai gali prasilenkti su realybe ir studentų galimybėmis, kadangi visi dar tik žengiame pirmuosius savo žingsnius savarankiško ir nepriklausomo gyvenimo link, tad elementaru, kad mokomės ir darome klaidų, kurios kartais būna grubios ar pasikartojančios. Aš pabrėžčiau, kad reikėtų nebijoti būti išskirtiniam, unikaliam ir autentiškam. Pas mus susirenka labai nuostabūs žmonės, papildantys vieni kitus savo stipriosiomis pusėmis ar ydomis, kurių, ne paslaptis, mes kiekvienas turime. Nors APK išsišifruoja kaip „Akademinis politologų klubas“, tačiau tai nereiškia, kad nariai yra tik politikos mokslų krypties studentai. Turime tiek istorijos, tiek viešosios komunikacijos, tiek filosofijos, tiek frankofonijos, tiek meno krypties specialybių studentų, tokia narių įvairovė padeda išpildyti klubo viziją. Mano, kaip pirmininko, siekis, yra integruoti kiekvieną narį į klubo vizijos kurstymą ir įgyvendinimą. Esu šioks toks pragmatikas, todėl noriu ir siekiu realizuoti kiekvieno nario stipriąsias puses, tam, kad ilgainiui sukurtume efektyvią darbo sistemą, dėl kurios klubas garsėtų nuveiktais darbais ir įgyvendintomis idėjomis ar veiklomis.

Koks būtų palinkėjimas APK?

Na, palinkėjimai man asocijuojasi su atsisveikinimo kalbomis ar tam tikrų svarbių asmenų pasitraukimu iš organizacijos, todėl geriau pakartosiu visiems nariams turbūt jau iki kaulų įgrisusią mano pastabą: nebijokite būti savimi, o taip pat visada išklausykite konstruktyvią ir racionaliai argumentuotą kritiką, nes tik pastaroji nuves tuo teisingiausiu ir įdomiausiu keliu, kurio kiekvienas ieškome. APK, kaip organizacijai, palinkėčiau išlikti tokiai pat autentiškai, unikaliai ir išskirtinei, kokia ji, man atrodo, yra dabar.