Kindness = Happiness?

Aktualijos

Viktoriia SLYVKA

Have you ever thought of kindness as a tool for being happy? I had not until last semester when I took a course in ‘Positive Psychology’ in our lovely Vytautas Magnus University. Actually, this course changed me somehow. The main idea of it was to understand the phenomenon of a happy life and try fulfilling one’s personal life with this pleasant feeling. But what was more important, we had to do at least one good act during this course, no matter what that was. This self-teaching of kindness sharing lasted for three months.

Naudingiau rašyti ranka ar kompiuteriu? Štai kur klausimas

Aktualijos

Viktorija REKSTYTĖ

Rašytoja L. S. Černiauskaitė romano „Kvėpavimas į marmurą“ antrame viršelyje rašė, kad pirmosios knygos, kurtos dar mokyklos laikais, kiekvieną žodį keverzojo ranka. Pasak autorės, kūrinys „Kvėpavimas į marmurą“ „jau sąžiningai atbelstas kompiuteriu“. Ši autorės patirtis parodo, kaip technologijos pasistūmėjo į priekį ir tai, kad automatizacija pakeičia procesą, nesvarbu, iš kurios perspektyvos žvelgtume. „Spausdinimo mašinėlė pakeitė anglų poeziją bei prozą, o iš tikrųjų ir pačius rašytojų mąstymo įpročius“, ‒ knygoje „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“ teigia kanadiečių filosofas M. McLuhanas. Pasak jo, spausdinimo mašinėlė suteikė žodžio kirčio laisvę ir sujungė skirtingas sritis. „Spausdinimo mašinėlė artimai susiejo rašymą, kalbėjimą ir leidybą“, ‒ tuometinį technologinį laimėjimą apibūdina mokslininkas.