Aktualijos

Socialiniai akademiniai reikalai

Evelina BACIUŠKAITĖ

Nauji mokslo metai – puiki pradžia įgyvendinti naujas idėjas ir numatytus projektus. Šios minties nepaleido ir VDU Studentų atstovybė, kuri nusprendė paplušėti ne tik rudenį, bet ir gerokai prieš, tam, kad studentams universitetas taptų kuo mielesne vieta jau į jį sugrįžus. Kartu su akademinių reikalų koordinatore Monika Ražauskaite ir socialinių reikalų koordinatore Emilija Drabužinskaite, norime pasidalinti su jumis svarbiausiais Studentų atstovybės nuveiktais darbais ir pranešti apie kelis, dar labai laukiamus įvykius!

#svarbu:

Rudens semestrą Studentų atstovybė nusprendė pradėti akademinės etikos kodekso tvarkymu. Kadangi paskutinė šio labai svarbaus dokumento redakcija yra gan sena, labai džiugu, kad jau vyksta pirmieji darbai tam, kad jis būtų pritaikytas šiuolaikinėms reikmėms. Šiuo metu yra laukiama universiteto darbo grupės sukūrimo, tam, kad akademinės etikos kodekso naujinimai galėtų būti vystomi toliau.

Nauji mokslo metai pradedami ne vieno dokumento tvarkymu, šiuo metu taip pat yra naujinamas reguliaminas. Reguliaminas – pagrindinis VDU dokumentas, apibrėžiantis vidinius studijų sistemos ir studijų proceso vykdymo aspektus. Studentų atstovybė ieško galimybių į jį įtraukti momentus susijusius su studentais turinčiais individualių poreikių. Norima, kad dokumente būtų pabrėžta, kokiomis priemonėmis šie studentai gali naudotis. Taip pat, norima, kad reguliamine atsispindėtų ir universiteto negalios politika.

Viktorijos Zaveckaitės nuotr.

Atnaujinimai įvyko ir Studijų programų komiteto veikloje. Studijų programų komitetus sudaro studentų atstovas, dėstytojai, socialiniai partneriai ir t. t. Pasirodo, buvo patvirtinti SPK nuostatai. Šiuose nuostatuose buvo atnaujinta ir apibrėžta atstovų veikla, pareigos, teisės, jų rinkimo procedūra.

Norint atstovauti universitetą ar tapti SA nariu, labai svarbus akreditavimo etapas. Kad jis būtų kuo sklandesnis, šiais metais pradėti akreditavimo aprašo pildymai ir keitimai. Naujinama informacija koncentruosis ties akreditacijos vykdymo būdu, dalyviais.

VDU bendrabučiuose – naujienos. Vasarą atnaujinus Taikos bendrabučio kambarius ir juos pavertus vienviečiais ir dviviečiais, šiais metais buvo imtasi kitų darbų. SA pasirūpino VDU bendrabučių savivaldos tvarkos aprašo atnaujinimu ir patvirtinimu. Taip pat, visai neseniai praūžė bendrabučių pirmininkų rinkimai. Naujieji bendrabučių pirmininkai jau pradėjo savo darbus, todėl prireikus pagalbos – nebijok į juos kreiptis.

Tikriausiai jau ne kartą teko girdėti, koks svarbus universitete yra akademinis sąžiningumas. Šiuo metu ypatingai skatinama nekopijuoti darbų. Pradėtas „Apšvietimo“ projektas, kurio metu buvo pateikta apklausa apie akademinį sąžiningumą, leidžianti suprasti, kiek studentai yra susipažinę su akademiniais nusižengimais ir sankcijomis, juos įvykdžius. Taip pat buvo pateikti informaciniai skelbimai apie pasekmes nesilaikant akademinio sąžiningumo taisyklių.

Na, ir jeigu dar nespėjai perskaityti naujo seniūnų naujienlaiškio – nieko nelauk ir atsiversk jį! Kaip ir kas mėnesį, taip ir toliau yra leidžiamas seniūnų naujienlaiškis, kuriame pateikiama studentams aktuali informacija.

Viktorijos Zaveckaitės nuotr.

#smagu:

Pirmosios savaitės pirmakursiams dažnai tampa įsimintinos ne tik dėl naujos akademinės vietos, supratimo, kaip atrodo paskaitos, kursiokų susipažinimo, bet ir dėl fuksų stovyklos. Kaip ir kiekvienais metais, tai pirmakursiams tampa pirmąja nepamirštama universiteto patirtimi, kuri atneša ne tik formalių dalykų suvokimą, bet ir smagų laiką, nepamirštamas akimirkas ir naujai užmegztas draugystes. Šių metų fuksų stovykla stebino bendrumo jausmą skatinančiais komandiniais užsiėmimais, SA alumni pasirodymu, puikiai įkūnytais filmų personažais. Daugiau fuksų stovyklos akimirkų galite pamatyti VDU SA facebook‘o ir instagram‘o puslapiuose.

Taip pat, šių metų rugsėjo mėnesį naujus narius SA pasitiko „Komitetų mugėje“. Kiekvienas komitetas stengėsi sudominti naujus žmones ir žinoma, kaip galima aiškiau pateikti svarbiausią informaciją apie komiteto veiklą ir pagrindinius tikslus. Nuotraukų, stendų ir užduočių pagalba, komitetų mugės dalyviai galėjo nuspręsti, kuri Studentų atstovybės vieta jiems mieliausia.

Viktorijos Zaveckaitės nuotr.

#stipendijos:

Skubame pranešti, kad paskirtos valstybės remiamos paskolos. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/rudens-semestra-5354-studentams-skirtos-valstybes-remiamos-paskolos-su-valstybes-garantija

#kaslaukia?

Ar žinojai, kad nuo 2021 m. rudens semestro studentas ar klausytojas gavęs neigiamą kolokviumo įvertinimą, gali jį vieną kartą perlaikyti, bet ne vėliau kaip per 3 savaites nuo atsiskaitymo laikymo. Jei studijų dalyke numatyti keli kolokviumai, perlaikyti galima tik vieną, turintį didžiausią svorį.

Taip pat, nesutikus su dėstytojo vertinimu per 5 d. d. galima pateikti apeliaciją. Ją teikiant reikia turėti realius faktus ir argumentuoti, kodėl nesutinkate. Jeigu atsiskaitymo laikas buvo netinkamai parinktas – aprašykite situaciją.

Lapkričio 14 dieną vyks bibliotekos „Elvis“ pristatymas. Ši biblioteka išskirtinė tuo, kad ji yra virtuali ir knygas joje galima klausyti. Nepraleisk progos su  ja susipažinti!

Egzaminų sesija – gruodžio 6-23 dienomis.

Paskutinė paskaitų diena – gruodžio 3.